Ağabeyime

Ağabeyime

Eyvanında bağdaş kurmuş dalmış uzağa
Arkasında Saraydan Kız Kaçıran bir Acem duvar halı
Bir gözünde İran bir gözünde Irak
Şattülarap’ta bir kız sevmiş, hangi yakasında yaşar bilmez.

Rahlesinde koca bir tarih, üstünde murdar eli Batı’nın
Kan damlatıyor hikâyesine Orta Doğu’nun
İpek seccadede alın izi yok
İmamesi kayıp dağılan tespihin
Kıblesi Şattülarap sürmeli gözlerinde kaybettiği yâr
İçse Şattülarap suyunu sönmez içindeki har.

Al eline oku o vakit, neler söyler Dağıstan Geyik
Gaybi de kovaladı gazalı, atığı ok kendini vurdu
Baş kesti önünde şeyhim fütur ve destur deyip
Yattı kapısına Abdal Musa’da mürit.

Sürmeli gözlerinde ayan beyan belli, Şattülaraplar yanıyor.
Soluduğu hava dar, böyle geçmez leyl ü nehar
Yaranı al yanına, çık yola Gaybi ol.
Acı satıyorum de pazarlarda,
Yaranı aç göster Şattülarap kızlarına
Kim ki el uzatır, satın alırsa yaranı
Bil ki odur aradığın kara gözlü gazal.

At terkine, al getir Şattülarap’ı,
Çık eyvana, soyun da gir koynuna
Günlerce seviş
Tüm Orta Doğu’nun kaybolan aşkları adına.

1 Comment

  1. Acı satıyorum de pazarlarda,
    Yaranı aç göster Şattülarap kızlarına
    Kim ki el uzatır, satın alırsa yaranı
    Bil ki odur aradığın kara gözlü gazal.

Yorumlar kapatıldı.