Sen de Türküler Söyle

Sen de Türküler Söyle

Sen de Türküler Söyle
Gümüş oynağı gözlerimde deniz
Poyraz okşar akşamlarımı
Ayaklarımda kerpiç samanı
Ben on beşinci ağrıların çocuğu
Son muştusu
Dalyan direğindeki yaşlı balıkçının

Gün yirmi dört saat gece
Kara taştan dört duvar
Uzar gider geceler
Uzar gider gözlerim

Bir çocuk takılır gözlerime
Islanır göz bağlarım
Bir uçurtma takılmış tellere
Oğlum sakın ağlama

Gözlerimde kız kurusu çitlembik
Dudaklarımda sevda türküleri
Yosun boyarım imbatları
Bir de sen düşersin aklıma
Bir de uçurtma takılmış tellere

Uzar gider gözlerim
Uzar gider geceler
Bir türkü takılır dudağıma
Dilim sevdaya değer
Heeeyyt be derim
Aldırma

Oğlum ağlama bana
Sevdalan bencileyin
Sen de türküler söyle