Çiçeklerde Severim

Çiçeklerde Severim

Çiçeklerde Severim
Acılar savururum
Al şafakta rüzgarlara
Kiraz değil mendilimdeki
Kan’dır

Karlar yağar
Al acılar üstüne
Donar alyuvarlarım
Düşer mendilim avuçlarımdan
Kan’dır

Ala boyar birileri kentleri
Bir kız düşer kaldırımlara
Kiraz değil dudakları
Kan’dır

Ala boyar birileri dağları
Bir filinta düşer dağlara
Karanfil değil kar üstünde
Kan’dır

Ağlar al şafakta yetimler
Ağlar kurşun dulları
Büker boynunu gelincik
Solar dalında nar çiçekleri

Birileri ala boyar ölümü
Bense alı çiçeklerde severim