Deneme

Bir Bakan, İki Bakan

Sorunun yanıtını bilmediğim halde yine de soruyorum, belki çözümleyebilecek olanlarınız çıkacaktır. Yolsuzluk, suiistimalcilik, adam kayırmacılık, köşe dönmecilik, hızlı para kazanmacılık, işini bilirlik, işadamı Kemal Horzum […]