Deneme

Kirden Arınmak

8 Nisan 2019Yahya Numan Tefek0

Zenginleşmenin sanatla bilimle uygarlaşmayla gerçekleşebileceğini unuttuğumuz an, paranın en büyük değer olduğuna inandığımız an insan yanımız da kirlendi. Kirlenmenin başladığı o anda da bizi ayakta […]